Dạ Tiệc Gây Quỷ Của CĐNVQG Atlanta

Hình ảnh do : Mr. Le Nguyen cung cấp .

Bấm vào các link dưới đây để xem trọn vẹn :
https://goo.gl/photos/uLj3ydQmw1Bqe2Pn7
https://goo.gl/photos/3wjBZkR71si2dQfN9

Advertisements
%d bloggers like this: