Kỷ niệm 20 năm âm nhạc của CS Gia Huy tại Goels Plaza North Carolina – Ban Nhạc Trung Cang

12191665_1243011675725579_8635273835228338231_n12189775_1243011992392214_8976209860720075841_n12191440_1243011999058880_7894647468474117605_n

 

Advertisements
%d bloggers like this: